Консултантите на ЗАЕДНО са доказани професионалисти с опит в своите области, придобит както у нас, така и в чужбина. Те притежават съответните сертификати и квалификации за методите, с които работят. ЗАЕДНО е лицензиран обучителен и изпитен център за Xpert Personal Business Skills с 15 квалифицирани обучители на територията на  цялата страна.

 

Основните качества, които имат специалистите и консултантите, работещи със ЗАЕДНО са: коректност, ентусиазъм, емпатия, аналитичност, рефлексивност, стремеж към непрекъснато усъвършенстване, страст, креативност, гъвкавост, отговорност, задълбоченост, любопитство и "отвореност" към промените.

 

Ние работим на пет езика, за да говорим на езика на нашите клиенти. Нашите консултанти свободно ползват повече от един от следните езици: – български, английски, френски, немски и руски.

 

 

mira snimka.jpg

 

Драгомира ШулеваСтарши консултант и управител на ЗАЕДНО от 2003-та година.

 

Мениджърски опит по различни проекти и програми у нас и в чужбина с повече от 15 години опит. Ръководител проекти, обучител за Хеброс банк (300 души–фронтофис–ритейл), „Алпина”, „Карлсберг България”, "Каменица"–Управление на времето и стреса, 2007 - МКБ Юнион Банк, Старши обучител за ВИП Секюрити – Мениджърски умения за комуникация, управление на времето и даване на стимулираща обратна връзка, Старши-обучител за Кавен Орбико–мениджърски умения с фокус върху уменията за комуникация и даване на стимулираща обратна връзка, 2009 – БИЛЛА България – обучение по продажби. Ръководител проект на серия от обучения (2010 и 2011) и старши обучител за Мтел. Ръководител проект и старши обучител за Софика Груп АД - Тийм билдинг – „Създаваме бъдещето заедно” (2011), Се Борднетце България ЕООД - „Тийм билдинг - Как се строи българска къща?” (2010), EVN България - Тийм билдинг – "Комуникация без граници" (2010), Банка ДСК - "Мениджърски умения" с фокус върху планиране, делегиране, комуникация, вземане на решения и решаване на конфликти и управление на екипи (2010). Ръководител проект и старши обучител в програма за развитие на мениджърски умения за ЕПИК Електроник Асембли ЕООД (2009-2010) и "Център за оценка и развитие", насочен към ръководители и координатори производство за Sensor Nite Industrial (SNI) (2010-2011), "Създаване на система за оценка и развитие" за Евробет ООД и други.

 

Сертифициран треньор по Xpert personal Business Skills и обучител на обучители.

 


dragomira@zaedno-bg.com

 

 

 

rumen pic.jpg

Румен Симеонов

 

Работи като треньор – обучител на възрастни повече от 10 години в сферата на обучението през целия живот в и извън работната среда. Има значителен опит при обучение на търговци в сферата на финансови услуги, разработване на специализирани програми за обучение и оценка на тяхната ефективност. Има значителен опит като консултант на свободна практика. Притежава задълбочен опит в прилагането на  невро-лингвистичното програмиране в различни аспекти на бизнеса като търговски умения, водене на преговори, справяне със стреса и професионалното натоварване.

 

Активно участва в създаването и провеждането на различни обучителни модули в сферата на „Невро-лингвистично програмиране”, „Изграждане на екипи”, „Мениджърски умения”, „Лидерство в малки общности”, „Умения за телефонни услуги”, „Умения за супервизия на екип”. Старши обучител в проекти - "Център за оценка и развитие", насочен към ръководители и координатори производство за Sensor Nite Industrial (SNI) (2010-2011), Банка ДСК - "Мениджърски умения" с фокус върху планиране, делегиране, комуникация, вземане на решения и решаване на конфликти и управление на екипи (2010), Тийм билдинг – „Създаваме бъдещето заедно” за Софика Груп АД (2011), "Лидерски умения" за мениджмънта на Евробет ООД (2011) и много други.

 

 

Сертифициран обучител по Xpert Personal Business Skills.

 

 

 

Emi blog.jpg

 

Емилия Илиева старши обучител на ЗАЕДНО от 2006-та година.

 

Обучител на обучители и международен коуч с над 10 години опит. Мениджър на международен проект (Балкански) за изграждане на обучителен капацитет за творчески метод и за обучение на възрастни – SMILE – DVV International. Ръководител проект – ВИП Секюрити – Мениджърски умения за комуникация, управление на времето и даване на стимулираща обратна връзка. Обучител на Develor за проекта в ритейл с мениджъри и фронт Офис – Банка ДСК 2007-2008-ма година. Старши обучител в проекти - „Умения за работа в ситуации с високо напрежение” за МОБИЛТЕЛ ЕАД (2010),  "Център за оценка и развитие", насочен към ръководители и координатори производство за Sensor Nite Industrial (2010-2011), Тийм билдинг „Заедно в ЕВРОБЕТ можем повече” (2011) и много други.

 

Сертифициран треньор по Xpert Personal Business Skills и Non Violent Communication (ненасилствена комуникация).

 

 

 

snimka Nikola3.JPG

 

Никола Йорданов – консултант и треньор в ЗАЕДНО.

 

Никола Йорданов е работил с ръководители на големи предприятия, държавни институции и международни донорски програми в България и в чужбина. Управлявал е проекти на стойност няколко милиона долара и е печелил проектни предложения на обща стойност над милион евро. Има теоретичен и практически опит в областта на Лидерство, Стратегическо управление, Управление на човешките ресурси и Управление на проекти. През последните 18 години успешно е провел над 500 обучения в България, Румъния, Италия, Унгария, Албания, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония и Украйна за представители на бизнеса, държавните и местни власти, представители на медии и неправителствени организации.  Между 2000г и 2007г е работил за мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, в Босна и Херцеговина, включително като заместник-директор на отдел. Има опит в управлението на екипи и между екипни проекти.

 

Работи със ЗАЕДНО от 2008-ма година като обучител в умения за преговори и управление на времето, както и като консултант за стратегическо планиране и определяне на ключови индикатори за представяне. Някои от съвместните ни проекти с него са за БТП - Враца, Mr. Bricolage, Практикер и др.

 

 

 

tatana pic.jpg

Татяна Врабчева - Русева – консултант и треньор в ЗАЕДНО от 2004-та година.

 

Обучител с над 10 години практически опит. Живее и работи в град Айтос. През 1998г съвместно с Кока Кола осъществява проект „Изграждане на екипи”.

 

Съвместни проекти със ЗАЕДНО: 2005-2006 - Умения за целеполагане и даване на развиваща обратна връзка за „Карслберг България”, 2007 – МКБ ЮнионБанк. През 2008 провежда обучение за „Управление на времето и стреса” за Каменица. Сертифициран треньор по XpertPBS, водеща модултите „Управление на проекти”, „Изграждане и ръководене на екипи” и „Умение за аргументиране и дискутиране”. Старши обучител в проект за "Се Борднетце България" ЕООД - „Тийм билдинг - Как се строи българска къща?” (2010), EVN България - Тийм билдинг – "Комуникация без граници" (2010).

 

Сертифициран треньор по Xpert Personal Business Skills.

 

tatiana@zaedno-bg.com

 

 

 

Krasi.JPG

 

 Красимир Дечевконсултант и треньор на ЗАЕДНО

 

Повече от 15 години опит в РЧР (Развите на човешките ресурси) като тийм лидер и старши консултант, ключов експерт в проекти на ЕС, Швейцария, програма Матра (Холандия), USAID и други проекти. Координирал дизайна, развитието, осъществяването и оценката на модули за обучение и развитие за (малки и средни предприятия)SMEs във Видовете организации, Управление на промяната, Проектиране и оценка на длъжностите, Анализ на потребностите от обучение, Подбор, Мотивация, Политики за възнагражденията, Управление на времето, Умения за преговаряне и Разрешаване на конфликти.

 

Разработвал  ”Състоянието на средата” и друга съпътстваща документация, дизайн на обучителни модули и курсове в областта на трудов арбитраж, медиация и помирение (управление на трудови отношения на ниво сектор).

 

Дизайн на курс и обучение ”Управление на проектния цикъл в процеса по подготовка и мониторинг на проекти, финансирани от европейския съюз”.

 

 

Ваня Иванова

 

Работи като треньор и консултант. В ЗАЕДНО е от 2007 година, като е участвала в разработването на редица проекти, водила е семинари и обучения по различни ключови компетенции като мениджърски умения, умения за продажба и водене на преговори.

 

От 2004 г работи като мениджър по различни международни проекти на Балканите. Съвместно с DVV-international реализира „Исторически проект” в Сараево. Част от функциите й по проекта включват организирането, планирането и воденето на обучения за интерактивни методи за преподаване на история, презентационни и комуникационни умения и по-специално интеркултурни комуникации и интеграция. Старши обучител в проект „Умения за работа в ситуации с високо напрежение” за МОБИЛТЕЛ ЕАД (2010).

 

 

 

vlado pic.jpg

 

Владимир Николов - консултант и обучител на ЗАЕДНО 

 

Предоставя консултантски услуги и обучителни семинари в областта на ключови компетенции като - изграждане и  работа в екип, презентационни умения , умения за преговаряне, управление на времето.

 

Работил е като консултант и координатор към министерството на здравеопазването по програма за превенция на ХИВ/СПИН.

 

Като консултант към ЗАЕДНО е  участвал в обучителни екипи по изграждане на екип – Кока Кола; ежегодната среща на специалистите по човешки ресурси, организирана от Job Tiger, обучение на мениджъри за провеждане на атестационно интервю - „Карслберг България”, изграждане на екип Вивател и Авенти, EVN България - Тийм билдинг – "Комуникация без граници" (2010), тийм билдинг – „Създаваме бъдещето заедно” за Софика Груп АД (2011)

 

Сертифициран треньор по  Xpert Personal Business Skills.

 

vladimir@zaedno-bg.com

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design