Специализирани обучения

 

Развитие на мениджърски умения за развитие на екип и комуникация

1. Име на проекта и клиента:

 

Развитие на мениджърски умения за развитие на екип и комуникация

 

2. Брой – видове обучения и описание на целева та група

 

Tри специализирани обучения за развитие на уменията за ефективна комуникация и управление на екип за мениджърския състав на Логистика и супервайзорите склад

 

3. Нашият подход

 

За изследване на входящото ниво на знания проведохме две структурирани интервюта с представители на целевата група супервайзори склад. Те бяха определени от мениджъра „Логистика” по зададени от ЗАЕДНО критерии: супервайзори с различен опит в компанията и различно ниво на справяне с професионалната им роля.

 

На базата на получената информация беше разработена програма с общи теми за трите курса, която значително адаптирахме за вторите две групи от супервайзори, като добавихме допълнителни практически упражнения и ролеви игри, отразяващи спецификата на тяхната работа.

 

Фокусът на програмата през първия ден беше върху това как мениджърът в Кавен Орбико чрез своите умения за управление на хора реализира мисията и визията на компанията.

 

През втория ден акцентирахме на ефективното управление на екипи и начините, по които да задържаме и развиваме своите служители.

 

Информацията от обученията бе структурирана и представена под формата на доклад пред ръководството на фирмата.

 

4. Снимки

 

kaven pic 1.JPG

 

kaven pic 2.JPG

 

 

 

 

5. Препоръка

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design