Консултации HR

 

Обучението е неразделна част от дейностите по управление и развитие на човешките ресурси. Нашата цел е да съдействаме на клиентите си в изработването на процедури по управление и развитие на човешките ресурси, които да подпомогнат развитието на хората с оглед на стратегическите бизнес приоритети.

 

Какви хора ще подбирате (с какви ключови компетенции), в каква посока ще ги развивате и как ще ги оценявате и възнаграждавате - това са въпроси, на които нашите консултанти могат да Ви отговорят. ЗАЕДНО има опит в проекти за създаване на системи за развитие на човешките ресурси и създаване и ревизия на системите за оценяване и развитие на персонала.

 

Ние вярваме, че обучението не е разход, а инвестиция, чиято възвръщаемост може да се докаже, чрез конкретни бизнес резултати. ЗАЕДНО има опит в проекти за: анализ на потребностите от обучение и съставяне на тренинг план, анализ на ефекта от обученията и други.

 

За повече информация се свържете с нас.

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design