Петте нива за оценка на ефекта от обучение – Как да ги използваме?

Отворени обучения / Обучение на обучители

 

Как да разберем до каква степен дадено обучение е било ефективно?

Как да измерим възвръщаемостта на инвестицията в обучения в организацията?

Как да направим по-ефективни нашите обучителни програми?

 

Въпроси, които все повече ни вълнуват при планирането, бюджетирането и провеждането на обучителни програми в организациите.

 

В какво се състои курсът?

 • Връзката - Анализ на потребностите от обучение и оценка на ефективността
 • Пет нива за оценка на ефективността на обучението - подробно представяне и упражняване
 • Разглеждане на практически казуси
 • Проекти за съставяне на индивидуални планове за приложение на новите знания и консултиране

 

За кого е подходящо обучението?

 • Вътрешни обучители
 • Експерти и специалисти човешки ресурси
 • Мениджъри човешки ресурси
 • Всеки, които иска да развие уменията си за проучване на потребностите от обучение

 

ЦЕНА

 

В цената са включени -  учебни материали и сертификат.

 

 

ОТСТЪПКИ

 • При ранни записвания и плащания – отстъпка от 10%
 • При повече от трима записани участници през годината от една организация – 5%
 • При повече от седем записани участници през годината от една организация – 10%
 • При повече от 15 записани участници през годината от една организация – 15%

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design