Как да развия уменията си като презентатор?

Отворени обучения / Отворени обучения

 

В този еднодневен тренинг ще доразвиете уменията си да подготвяте професионални презентации, да си служите ефективно с различни средства за презентиране и да подобрите уменията си да представяте информация пред публика.

 

 

В какво се състои курсът?

  • Цели, съдържание и използвани технически средства при презентиране
  • Правила за изготвяне на презентации с и без Powerpoint
  • Същинската презентация
  • Практическа част

Програмата на обучение ще бъде съобразена във висока степен с потребностите на групата.

 

ЦЕНА

 

В цената са включени -  учебни материали и сертификат.

 

 

ОТСТЪПКИ

  • При ранни записвания и плащания – отстъпка от 10%
  • При повече от трима записани участници през годината от една организация – 5%
  • При повече от седем записани участници през годината от една организация – 10%
  • При повече от 15 записани участници през годината от една организация – 15%

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design