Как да управляваме екипа си ефективно?

Отворени обучения / Отворени обучения

 

В този еднодневен обучителен модул ще се фокусираме върху тренирането на умения за ефективно изграждане на екипи, решаване на проблеми, провеждане на дискусии, мотивация, създаване на синергия в екипа и др. Участниците ще могат да поставят на обсъждане техни казуси от практиката, както и да участват интерактивно в разрешаването им.

 

В какво се състои курсът?

  • Основи на работата в екип
  • Екипни роли
  • Управленски цикъл
  • Технология на работата в екип

Програмата на обучение ще бъде съобразена във висока степен с потребностите на групата.

 

ЦЕНА

 

В цената са включени -  учебни материали и сертификат.

 

 

ОТСТЪПКИ

  • При ранни записвания и плащания – отстъпка от 10%
  • При повече от трима записани участници през годината от една организация – 5%
  • При повече от седем записани участници през годината от една организация – 10%
  • При повече от 15 записани участници през годината от една организация – 15%

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design