Как да разрешавам конфликти?

Отворени обучения / Отворени обучения

 

В този двудневен обучителен модул по немаската система Xpert Personal Business Skills ще се фокусираме върху тренирането на умения за ефективно справяне с конфликтни ситуации. Ще разгледаме видовете конфликти, проявленията им в групи, стъпките за разрешаване и посредничеството.

Модулът съдържа и подробно ръководство за медиация.

 

В какво се състои курсът?

  • Конфликт. Формулиране на конфликта.
  • Конфликти в групи. Начини и форми за справяне с конфликт.
  • Стъпки на посредничеството за разрешаване на конфликти чрез преговори и медиация
  • Упражнение за решаване на конфликт

 

Програмата на обучение ще бъде съобразена във висока степен с потребностите на групата.

 

ЦЕНА

 

В цената са включени -  преведени и адаптирани учебни материали и сертификат на три езика.

 

 

ОТСТЪПКИ

  • При ранни записвания и плащания – отстъпка от 10%
  • При повече от трима записани участници през годината от една организация – 5%
  • При повече от седем записани участници през годината от една организация – 10%
  • При повече от 15 записани участници през годината от една организация – 15%

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design