Мениджърски умения

Специализирани обучения / Мениджърски умения

В това обучение ще развиете умения за:

- Немане и освобождаване на служители

- Управление на екипа

- Управление на конфликти

- Управление на представянето

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design