Създаване на длъжностни характеристики и организационна структура

Специализирани обучения / Специализирани обучения

1. Име на проекта:

 

Създаване на длъжностни характеристики и организационна структура

 

2. Брой – видове обучения и описание на целева та група

 

Две еднодневни обучения за ключови служители от „Дестинация България” през Юли и Ноември 2009-та година

 

3. Нашият подход

 

Проектът започна по идея на управителя г-н Стефан Цанков за създаване на система за управление на човешките ресурси в организацията и инвестиране в развитието на ключови служители.

 

Първата дейност по проекта бе провеждането на интервюта с десет ключови служителя в организацията и в резултат на това се проведе еднодневен семинар на тема „Мисия и визия на „Дестинация България” за една и пет години напред”. Формулираха се краткосрочни цели за изпълнение и сред най-актуалните задачи се открои описанието на отделните длъжности и свързването им в модерна организационна структура.

 

Този процес продължи между първото и второто обучение, през месеците юли, август и септември, като включваше поредица от срещи с управителя и други служители от мениджърския екип. Изработени бяха длъжностни характеристики, нова организационна структура, вътрешен правилник и допълнителни споразумения към трудовите договори.

 

Тази информация по новата „архитектура” на управлението на човешките ресурси ще бъде представена на втория семинар, предвиден за края на месец ноември. Предвиждаме продължение на проекта.

 

4. Снимки

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design