Умения за комуникация с клиенти

Специализирани обучения / Специализирани обучения

1. Име на проекта и клиента:

 

Умения за комуникация с клиенти

 

2. Брой – видове обучения и описание на целева та група

 

Еднодневно обучение за комуникация с клиенти за служители в счетоводна къща Хроника (Октомври 2009)

 

3. Нашият подход

 

През 2009 година ЗАЕДНО по поръчка на счетоводна къща ХРОНИКА извърши серия обучения свързани с комуникацията с клиенти.

 

Бяха проведени предварителни интервюта и срещи на място с цел установяването на слабите места в комуникацията, както и желанията и нуждите на самите служители.

 

По време на обучението акцентирахме както на теорията, така и на практиката. Запознахме служителите на фирмата с комуникацията като процес, както и представихме различни комуникационни умения. Акцентирахме върху писмената комуникация и различни практически упражнения.

 

Предстои проследяване с половин дневни семинари за надграждане на уменията за ефективна писмена комуникация с клиенти и умения за преговаряне – умения, които ще са от изключителна важност за годишното приключване на клиентите им.

 

4. Снимки

 

  chronika 2.JPG  chronika 3.JPG  chronika 4.JPG

 

5. Препоръка

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design