Водене на преговори, дискутиране и аргументиране

Отворени обучения / Xpert Personal Business Skills

Модул 2: Водене на преговори, дискутиране и аргументиране          

           

В професионалното ежедневие става все по-важно да можем да говорим, да се аргументираме убедително и да се включваме самоуверено в дискусии. Модулът „Водене на преговори, дискутиране и аргументиране” дава на участниците в курса базисните знания за убедително формиране на позиции, конструктивното водене на разговори и уменията за преговаряне.

 

В какво се състои курсът? 

 

  • Убедително аргументиране в професионалното ежедневие
  • Включване в дискусии
  • Активно слушане и използване на техники за аргументиране
  • Разпознаване и използване на сигналите на езика на тялото
  • Анализ на собственото поведение на говорене при преговори
  • Целенасочено подготвяне, структуриране, провеждане на дискусии и преговори

 

 

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design