Обучение за обучители – Модул 1 – Стълба на успеха

Отворени обучения / Обучение на обучители

 

Първи модул – Стълба на успеха

(За треньори с опит до 30 учебни часа)

 

Ние от консултантска фирма ЗАЕДНО сме на мнение, че при тези обучения е изключително важен индивидуалният подход към всеки един участник. Ето защо предлагаме предварителни въпросници и интервюта с участниците, с цел измерване на текущото Ви ниво, което ще улесни поставянето на реално изпълними цели и задачи пред самото обучение.

 

Какво ще получите от това модулно обучение?

 

  • Практически препоръки за АПО във вашата целева група.
  • Модел на добра практика за подготовка – дизайн на обучение.
  • Консултиране на вашата примерна програма за обучение.
  • Основни умения за презентиране.
  • Обратна връзка от водещите и групата за Вашите умения за презентиране.
  • Сертификат за участие в курс  за обучение на обучители.

 

Повече информация може да намерите ТУК.

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261 

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design