Управление на времето

Отворени обучения / Xpert Personal Business Skills

Модул 5: Оптимално използване на времето                         

(Управление на времето)

 

Увеличаващият се недостиг на време в професионалния и личния живот изисква ефективното му използване. По време на курса се разисква как да се справяме с управлението на времето и как с помощта на моделите за поставяне на приоритети и инструменти за съставяне на времеви план, времето може да се организира ефективно. Целта е чрез активно управляване на времето да се повиши работоспособността и едновременно с това трайно да се намали стреса.

 

В какво се състои курсът?

  • Формулиране, реализиране и контролиране на цели
  • Съзнателно поставяне на приоритети
  • Инструменти и правила за планиране
  • Разпознаване и намаляване на личните крадци на време
  • Последователно реализиране на личния времеви план

 

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design