Лидерски умения

Отворени обучения / Отворени обучения

 

Съвременният свят изисква от организациите да се справят непрекъснато с бързо променящата се бизнес среда. Това поражда необходимостта не само от добър мениджмънт, но и от ръководители - лидери, които успешно да преодоляват трудностите, да увличат след себе си последователи (не просто да ги контролират), да бъдат вдъхновени и да вдъхновяват екипите си.

 

Да развием лидерските си качества, за да постигаме високи и устойчиви бизнес резултати.

 

 

В какво се състои курсът?

  • Разликата между мениджмънт и лидерство
  • Модел на ситуационното лидерство
  • Изследване на Вашия лидерски стил
  • Лидерски стилове
  • Лидерски умения
  • Кaк да формулираме цели и очаквания за работата?
  • Как да даваме конструктивна обратна връзка?

Семинарът е с голяма практическа насоченост. Работата е в малки групи с много практически упражнения и решаване на бизнес симулации.

 

ЦЕНА

 

550 лв (петстотин и петдесет лева без ДДС) за един участник.

 

ОТСТЪПКИ

 

  • При ранни записвания и плащания (до 09.05) – отстъпка от 10%
  • При повече от двама записани участници от една организация – 5%
  • При участие в семинара "Креативност и иновации" – отстъпка от 10%

Ако желаете да видите пълната програма с отворени обучения за 2012 - моля натиснете ТУК.

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 427
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design