“STRUCTOGRAM® 1 - Ключ към самоопознаването”

Отворени обучения / Отворени обучения

 

Кога?  16 Март (петък) 2012 г. от 9.30 до 17.00 часа

За кого е подходящо обучението?

  • Мениджъри от различни управленски нива и сфери, които се стремят да работят по-ефективно с колеги, клиенти и партньори за постигане целите на организацията си.

  • Мениджъри и експерти в сферата на човешките ресурси, консултанти и обучители. (Участието в обучението е задължителна стъпка при бъдещо лицензиране като STRUCTOGRAM® треньор).

  • Професионалисти, които имат директен контакт с клиенти: търговци, търговски представители и др.

  • ...както и за всеки един, който желае да разбира по-добре своята генетично заложена индивидуалност и по-ефективно да използва личностния си потенциал.

Кой е водещ на тренинга? 

 Павел Павлов - магистър по психология, сертифициран Structogram® главен треньор,  с 15 годишен опит като обучител и консултант в сферата на развитието на човешките ресурси и организационно развитие.

Какви са условията за участие?

Цена за участие: 180 лв. /с вкл. ДДС/ за един участник.  

Отстъпкa:  двама участници на цената на един

В цената са включени: индивидуални работни материали, вкл. лицензирани обучителни продукти; специално разработени индивидуални и групови упражнения; сертификат за участие; кафе-паузи и обяд.

За записване, моля попълнете формата за регистрация не по – късно от  15 Март 2012 г.

Повече за системата структограм, може да намерите ТУК

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 427
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261 

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design