Успешно развитие и ръководене на екипи

Отворени обучения / Xpert Personal Business Skills

Успешно развитие и ръководене на екипи                                

 

Значението на работата в екип за успешното изпълнение на задачи постоянно нараства. Правилното управление е от съществено значение за качественото и навременно приключване на задачите по проект. Той от своя страна най-често се изпълнява от екип. Прилагането на методи и техники за решаване на проблеми в екипа е само част от упражненията, които ще се изпълнят по време на курса.

 

В какво се състои курсът?

  • Понятията „група” и „екип”
  • Процеси на групова динамика
  • Предпоставки за ефективно сътрудничество
  • Развиване на умение за работа в екип и способност за самоанализ
  • Структуриране и визуализиране на групови разговори
  • Управляване на дискусии в екипа и мотивация

 

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design