Лидерски умения

Отворени обучения / Отворени обучения

 

Съвременният свят изисква от организациите да се справят непрекъснато с бързо променящата се бизнес среда. Това поражда необходимостта не само от добър мениджмънт, но и от ръководители - лидери, които успешно да преодоляват трудностите, да увличат след себе си последователи (не просто да ги контролират), да бъдат вдъхновени и да вдъхновяват екипите си.

 

Да развием лидерските си качества, за да постигаме високи и устойчиви бизнес резултати.

 

 

В какво се състои курсът?

 • Разликата между мениджмънт и лидерство
 • Модел на ситуационното лидерство
 • Изследване на Вашия лидерски стил
 • Лидерски стилове
 • Лидерски умения
 • Кaк да формулираме цели и очаквания за работата?
 • Как да даваме конструктивна обратна връзка?

Семинарът е с голяма практическа насоченост. Работата е в малки групи с много практически упражнения и решаване на бизнес симулации.

 

ЦЕНА

 

В цената са включени - учебник, материали и сертификат.

 

ОТСТЪПКИ

 

 • При ранни записвания и плащания – отстъпка от 10%
 • При повече от трима записани участници през годината от една организация – 5%
 • При повече от седем записани участници през годината от една организация – 10%
 • При повече от 15 записани участници през годината от една организация – 15%

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design