Специализирани обучения

 

Управление на времето и стреса

1. Име на проекта и клиента:

 

Управление на времето и стреса

 

2. Брой – видове обучения и описание на целевата група

 

Две двудневни обучения на мениджъри и специалисти от „Каменица” АД – София и Пловдив

Април - Май 2008

 

3. Нашият подход

Идеята за това обучение дойде след анализ на атестационните интервюта на мениджърите от Каменица. Мениджърът обучение и развитие – Ирина Павлова ни покани да представим оферта за изготвяне на специализирани обучения. Проведохме 4 интервюта – две в София и две в Пловдив, за да изготвим специализираната програма

 

Нашата основна цел  по време на обучението бе да създадем ефективна и творческа работна среда, от която мениджърите да  взаимстват  нови инструменти за управление на времето и стреса в работата си.

 

Фокусът на програмата през първия ден - през първия обучителен ден ревизирахме личната организация на времето на участниците и им помогнахме да подобрят приоритизирането на задачите им.

 

През втория ден акцентирахме върху упражнение за планиране, както и върху уменията за делегиране и казване на „не” с цел печалба на ценно работно време в работата си.

 

По време на обучението използвахме индивидуални и групови форми на работа, включващи лекции, дискусии, даване на обратна връзка, упражнения, разглеждане на казуси.

Информацията от проведеното обучение бе оформена и представена под формата на доклад.

 

4. Снимки

 

kamenica 1.JPG

 

5. Препоръка

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design