Диагностика

 

Програма за Превенция на стреса на работното място

 

Превенция на стреса

 

1. Диагностициране на актуалното ниво на стрес на служителите с помощта на:

Лицензирани диагностични инструменти – тестове и въпросници на ОС Бългрария - тест за оценка на емоционалната интелигентност в работата (ORG-EIQ).

Интервю със специалист – психолог за уточняване на индивидуалните стрeсогенни фактори – вероятни причинители на стрес.

 

2. Препоръчваме специализирани решения за целенасочени интервенции за редуциране на индивидуалния стрес на базата на предварителната диагностика – групови и индивидуални форми.

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design