Диагностика

 

STRUCTOGRAM®

 

 

Структограм

 

Тренинг системата STRUCTOGRAM® е базирана на генетично – обусловената структура на личността.
Тя ясно очертава кои черти на характера могат да бъдат променени без проблем и кои – не.

Силни страни и специални предимства на  тренинг системата STRUCTOGRAM®:

  • Лесно приложима – елегантен формат, готова веднага да бъде прилагана, лесно запомняща се визуализация;
  • Научно доказана – основана на научни изследвания и доказано устойчива и надеждна (История на биоструктурния анализ); 
  • Успешна – повече от 30 години на пазара и над 1 милион мотивирани участници, посетили тренингите по цял свят.

Според метода на Структограм за успеха при продажбите има преди всичко 3 причини и съответно 3 предпоставки:

*Синхрон между личност и методи на продажби.

* Подхождането към клиентите по начин, подходящ за личността на продавача

* Специфични знания за съответния продукт

Целта ни е методът да получи по-широко разпространение както в България, така и на Балканите. За сега имаме двама сертифицирани обучители за България и все повече, които се присъединяват към сертификационната програма.

 

Пoвече информация на www.structogram.bg

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design