Събития +

 

Appreciative Enquiry

 

APPRECIATIVE ENQUIRY - Този метод отговаря на въпросите: "Как да мобилизираме ресурсите си за дългосрочна позитивна промяна?" и "Как да открием и развием силните страни на организацията, и да ги разпространим до всички нейни членове?" Има истински дългосрочен мотивиращ ефект, който се постига за поредица от срещи за активна работа с групи от 10 до над 100 участника. Процесът на позитивна промяна може да трае от няколко седмици до месеци или дори години.

Четирите етапа на процеса с позитивна същност:

  1. Откритие – Признаване на това "Какво е?"
  2. Фантазия – Представяне – "Какво може да бъде?"
  3. Дизайн – Определяне – "Какво трябва да бъде?"
  4. Съдба – Създайте – "Какво ще бъде?"
 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design