Коучинг умения за мениджъри

Отворени обучения / Отворени обучения

 

Мениджърите днес се изправят пред динамиката на бизнес средата, изискваща прилагането на нови умения и непрекъснато усъвършенстване. От тях се изисква да се справят с множество задачи, да преследват цели и да управляват ефективно предоставените им ресурси в непрекъснато променящи се условия. Най-ефективният път към разгръщане на пълния потенциал на мениджърите е коучингът.

 

Коучингът в бизнеса спомага за постигането на синергичен ефект от взаимодействието на отделните звена в организацията, извличайки и обединявайки техния максимален потенциал.

 

 

В какво се състои курсът?

 • Общи условия и сетинг за професионален коучинг
 • Разлики между обучение, консултиране и коучинг
 • Разлики между професионален коучинг и коучинг компетенции за мениджъри
 • Коучинг модел, системно мислене и конструктивизъм
 • Коучинг техники
 • Практически упражнения за коучинг
 • Мета диалог
 • Коучинг инструменти за процеса за намиране на решения

Семинарът е с голяма практическа насоченост.

 

ЦЕНА

 

В цената са включени - учебник, материали и едно явяване на тест за оценка и сертификат.

 

ОТСТЪПКИ

 • При ранни записвания и плащания – отстъпка от 10%
 • При повече от трима записани участници през годината от една организация – 5%
 • При повече от седем записани участници през годината от една организация – 10%
 • При повече от 15 записани участници през годината от една организация – 15%

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design