Тиймбилдинг

 

ЗАЕДНО на тиймбилдинг

 

ЗАЕДНО с вас ще направим предварителен анализ на потребностите за развитие на вашия екип, за да посрещнем предизвикателствата, пред които е изправен в момента.

 

На базата на това ще изработим индивидуален дизайн за вашия тиимбилдинг. Той ще включва най-подходящите интерактивни техники, които осигуряват конструктивен диалог между участниците (от 20 до 120 души). Ще създадем и специализирани игри, симулации и казуси, които да отразяват спецификата на вашата работа.

 

В реализацията на вашия тиимбилдинг ще включим професионалните ни треньори, които ще го превърнат в незабравимо и полезно преживяване за целия екип.

 

След края на проекта, предлагаме обратна връзка към мениджърите за по-нататъшното развитие на екипа в краткосрочен и средносрочен план.

 

За повече подробности, моля, свържете се с нас

 

 

team 1.JPG  team 2.jpg  team 3.jpg

team 4.jpg  team 5.jpg  team 6.JPG

team 7.JPG  team 8.jpg  team 9.jpg

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design