Как да бъда ефективен в продажбите?

Отворени обучения / Отворени обучения

 

В този еднодневен модул ще се фокусираме върху уменията да представим продукта или услугата си по значим за клиента си начин. Ще обърнем внимание върху микроклимата на разговора за продажба, значението му в процеса и как да му влияем. След това ще поставим акцент на това как да използваме ефективно възраженията на клиента и успешно да приключим продажбата.

 

В какво се състои курсът?

  • Философия на продажбата и микроклимат на разговора
  • Установяване потребностите на клиента и целево презентиране на продукта или услугата
  • Възражения и преговаряне по цената
  • Успешно приключване на продажбата

Програмата на обучение ще бъде съобразена във висока степен с потребностите на групата.

 

ЦЕНА

 

В цената са включени -  учебни материали и сертификат.

 

 

ОТСТЪПКИ

  • При ранни записвания и плащания – отстъпка от 10%
  • При повече от трима записани участници през годината от една организация – 5%
  • При повече от седем записани участници през годината от една организация – 10%
  • При повече от 15 записани участници през годината от една организация – 15%

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design