Как времето да работи за нас?

Отворени обучения / Отворени обучения

 

В този еднодневен тренинг ще тренираме уменията си да управляваме ефективно личното си време, за да може то да ни стига за повече неща. Ще преминем през идентифициране на стъпките, с които можем да си подпомогнем работата, ще разгледаме кои са "крадците" на време в нашето ежедневие и как можем да се справим с тях, ще тренираме и умението да делегираме права и отговорности, за да може времето да работи за нас.

 

 

В какво се състои курсът?

  • Кои са ”крадците” на време или как да си осигурим повече време за важните неща?
  • Moдели за приоритизиране и тяхното приложение в ежедневната ни работа
  • Умения за ефективно управление на времето
  • Как да се научим да казваме “не"?
  • Делегиране – Какво, защо и как?

Програмата на обучение ще бъде съобразена във висока степен с потребностите на групата.

 

ЦЕНА

 

В цената са включени -  учебни материали и сертификат.

 

 

ОТСТЪПКИ

  • При ранни записвания и плащания – отстъпка от 10%
  • При повече от трима записани участници през годината от една организация – 5%
  • При повече от седем записани участници през годината от една организация – 10%
  • При повече от 15 записани участници през годината от една организация – 15%

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design