Коучинг умения за мениджъри

Отворени обучения / Отворени обучения

 

Мениджърите днес се изправят пред динамиката на бизнес средата, изискваща прилагането на нови умения и непрекъснато усъвършенстване. От тях се изисква да се справят с множество задачи, да постигат цели и да управляват ефективно предоставените им ресурси в непрекъснато променящи се условия. Най-ефективният път към разгръщане на пълния потенциал на мениджърите е коучингът.

 

Коучингът в бизнеса спомага за постигането на синергичен ефект от взаимодействието на отделните звена в организацията, извличайки и обединявайки техния максимален потенциал.

 

 

В какво се състои курсът?

  • Общи условия и среда за професионален коучинг
  • Разлики между обучение, консултиране и коучинг
  • Коучинг модел, системно мислене и конструктивизъм
  • Коучинг техники
  • Практически упражнения за коучинг
  • Мета диалог

Семинарът включва много практически упражнения.

 

ЦЕНА

 

650 лв (шестотин и петдесет лева без ДДС) за един участник.

 

ОТСТЪПКИ

  • При ранни записвания и плащания до 19.06 – отстъпка от 10%
  • При повече от двама записани участници от една организация – 5%

Ако желаете да видите пълната програма с отворени обучения за 2012 - моля натиснете ТУК.

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 427
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design