Диагностика

 

Оценяване на организационния климат и мнението на служителите

 

Диагностиката на организационния климат към всеки един момент от развитието на организациятя, дава актуална информация на мениджърите, както за удовлетвореността на служителите, така и за стила и начина на ръководство.

 

 

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design