Диагностика

 

Център за оценка и развитие

 

Работили сме по проекти за оценка на компетентностите, необходими за длъжността "ръководител на екип". Оценявали сме съответствието с поставените критерии, както и индивидуалния и групов потенциал за развитие.

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design