Събития +

 

Живата книга

 

ЖИВА КНИГА - метод за дискусии по важни теми в реално време. Oт 2000г. се прилага успешно в страни като Великобритания, САЩ, Австралия, Израел и много други. Представете си възможността да разговаряте с любимия ви автор. Методът, който представяме, осигурява това. Всеки, който пожелае, може да стане „жива книга” или активен читател. “Живите книги” отговарят на важни въпроси, а всеки участник е ценен със своя опит и знания. Споделянето им вътре във фирмата може да има ефекта на синергията.

 

Вие избирате дали искате да бъдете книга или активен читател?

Живата книга на моя успех е човек, който разказва история – своята история за значима тема. Той отговаря на въпросите и коментарите на активните читатели, които са се записали „да го четат”. 

Активните читатели могат да задават всякакви въпроси като дискусиите между автори и читатели оставят незабравими спомени и дават безценни идеи.

 

За пръв път у нас този метод беше изполван в сфeрата на бизнеса на 28-29.04.2010 на конференцията „My Success”. 

Повече инфрмация за метода можете да проверите на: http://humanlibrary.org/what-is-a-living-book.html

 

Накои от нашите проекти:

 

 

1/ Living book - Intervision group seminar - 26.07.2011г.

 

 

2/ Моят Успех – „Моят успех в сферата на бързооборотните стоки” - 29.06.2010

 

 

3/ Моят Успех - My Success - Практики от бизнеса. - 28-29.04.2010г.


 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design