Събития +

 

Технология на отвореното пространство

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТВОРЕНОТО ПРОСТРАНСТВО – ефективен начин за креативен обмен на идеи по теми, които са от значение за организацията. Четири основни принципа поставят рамка на дискусиите в отвореното пространство:

  1. Които и да дойдат - са точните хора
  2. Когато и да започне - е точното време
  3. Каквото и да се случи - е единственото, което може да се случи
  4. Когато и да свърши - това е краят
 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design