Отворени обучения

 

Обучение на обучители

 

Три отворени семинара, според нивото на участниците, в които се надграждат най-ключовите умения за всеки обучител.

 

Първи модул – Стълба на успеха

(За треньори с опит до 30 учебни часа)

 

Ние от консултантска фирма ЗАЕДНО сме на мнение, че при тези обучения е изключително важен индивидуалният подход към всеки един участник. Ето защо предлагаме предварителни въпросници и интервюта с участниците, с цел измерване на текущото Ви ниво, което ще улесни поставянето на реално изпълними цели и задачи пред самото обучение.

 

Какво ще получите от това модулно обучение?

 

 • Практически препоръки за анализ на потребностите от обучение във вашата целева група.
 • Модел на добра практика за подготовка – дизайн на обучение.
 • Консултиране на вашата примерна програма за обучение.
 • Основни умения за презентиране.
 • Обратна връзка от водещите и групата за Вашите умения за презентиране.
 • Сертификат за участие в курс  за обучение на обучители.

 

Втори модул – Устойчивост на успеха

(За участници в модул 1 или треньори с опит над 30 учебни часа)

 

 

Обучението включва:

 • Личен опит с техники за водене на групов процес.
 • Практически препоръки за оценка на ефективността на обучението на пет нива.
 • Обратна връзка за повишаване на ефективността на проведено или планирано обучение.
 • Планиране на дейности след провеждане на обучението с цел повишаване на устойчивостта на резултатите.
 • Сертификат за участие.

Броят на участниците за група е между 10 и 15 души, за да може всеки да получи персонално внимание и обратна връзка от  двамата водещи.

 

 

Трети модул – 

Вечният двигател на фирмата – хората, знанията и ресурсите на организациите отвътре

(или как да повикаме неволята в условия на криза)


Представяме най-новите методи, които позволяват откриването и използването на ресурсите на фирмата, а именно Технологията на Отвореното Общество, Моделът "Световно кафене" и Семинар за Създаване на Бъдещето. Тези методи са доказали своята приложимост и ефективност в Европа и Америка. Ние вярваме, че биха ни помогнали в настоящата бизнес ситуация в България.


Ако Ви интересуват самите методи, които представяме, погледнете следните линкове:

 


http://www.future-workshops-for-europe.org/


http://www.openspaceworld.org


http://www.theworldcafe.com/

 

За по-подробна информация относно всеки модул и възможностите за индивидуализиране, запитайте ни по e-mail office @ zaedno-bg.com или на телефон + 359 888 775 710. 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design