Специализирани обучения

 

Умения за водене на интервюта при подбор на персонал

1. Име на проекта и клиента:

 

 Умения за водене на интервюта при подбор на персонал за Хенкел Бълария

 

2. Брой – видове обучения и описание на целева та група

 

Две еднодневни обучения за висши мениджъри от ХЕНКЕЛ България

 

3. Нашият подход

 

Целта ни беше надграждане на уменията на мениджърите от ХЕНКЕЛ България за провеждане на интервюта за подбор на персонала, като неразделна част от вътрешния проект „Hiring people”. Целевата група на обучението бе 15 мениджъра средно ниво от ХЕНКЕЛ с различно ниво на обучително развитие на уменията за интервюиране при подбор.

 

Първа стъпка бе проучване на потребностите на целевата група чрез срещи с представители на целевата група за обучение (мениджъри от ХЕНКЕЛ), за очертаване на „входното и изходното ниво” на развитие на обучителните умения. Планирани са интервюта с мениджъри, които имат различно ниво на развитие на уменията за интервюиране. В резултат на това създадохме съвместна обучителна програма.

 

Втора стъпка – Провеждане на специализираната обучителна програма

Цели на обучението:

  • Да представи проект HIRE и да засили вниманието върху партньорството между  отдел Човешки ресурси и бизнеса в Хенкел България при набирането на персонал за фирмата;
  • Да развие уменията за водене на интервюта на мениджърите в Хенкел България;
  • Да спомогне за изграждането на стратегия за оптимизиране на процеса на набиране на персонал.

 

Обучението се проведе през ноември 2008 и януари 2009-та г.

 

Този проект е част от дългосрочното ни партньорство с ХЕНКЕЛ България, като един от доставчиците на техни обучения в България.

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design