Специализирани обучения

 

Умения за работа с клиенти

1. Име на проекта и клиента:

 

Умения за работа с клиенти

 

2. Брой – видове обучения и описание на целева та група

 

Четири половин дневни обучения – посветени на уменията за рабoта с клиенти (Февруари 2008)

 

3. Нашият подход:

 

Бяхме запознати със спецификата на работа в Butik Travel, която включва грижа, както за външните клиенти, така и за екипа на фирмата. Създадените високи вътрешни стандарти на работа, отличават предлаганите туристически услуги за среден сегмент клиенти на българския пазар.

 

Беше извършено проучване на потребностите от обучение за развиване на уменията за работа с клиенти на служителите на Butik Travel. За целта бе използван метода „Таен клиент”, за който се изготви доклад към Управителя.

 

Определиха се четири теми на обученията, които включваха:

1. Умения за комуникация

2. Умения за продажби

3. Управление на времето

4. Справяне с възраженията

 

Обученията преминаха в интерактивен стил с много казуси от работата в Бутик травел.

 

Управителят наблюдаваше процеса и проследяваше ефекта в седмичните оперативки на  екипа. 

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design