Специализирани обучения

 

Дискусия за вътрешната комуникация - World cafe method

1. Име на проекта и клиента: 

 

Дискусия за вътрешната комуникация в КФН - World café method

 

2. Брой – видове обучения и описание на целева та група:

 

Еднодневно обучение за вътрешна комуникация – метода „Световно кафене” за служители от Комисията по Финансов Надзор (октомври 2008) – 120 души, Банско

 

3. Нашият подход

 

По покана на дирекция „Човешки ресурси” имахме възможност да приложим метода „Световно кафене” за важни за развитието на организацията въпроси. Предварителната програма и основните въпроси, които бяха обсъждани по време на обученията, бяха консултирани с представители на висшия мениджмънт на КФН. Разделени на три групи, участниците обсъждаха творчески осем ключови въпроса за настоящето и бъдещето на Комисията по Финансов Надзор.

 

Събраната информация, която бе систематизирана под формата на доклад, стана обект на задълбочен анализ от ръководството и отдел “Човешки ресурси” за подобряване на вътрешната комуникация в организацията.

 

4. Снимки

 

KFN 1.JPG KFN 2.JPG KFN 3.JPG

KFN 4.JPG KFN 5.JPG KFN 6.JPG

KFN 7.JPG KFN 8.JPG KFN 9.JPG

 

5. Препоръка

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design