Специализирани обучения

 

Специализирани обучения

ЗАЕДНО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ


Нашето разбиране е, че специализираното вътрешно фирмено обучение трябва да се конструира и осъществява в съзвучие с бизнес стратегията на компанията и разкритите бизнес нужди, с други думи, обучението трябва да бъде изцяло подчинено на бизнеса.

  • Подготовката на всяко обучение – то започва с проучване на потребностите
  • Дизайн - следва изработване на дизайн и предварителна програма
  • Периодът за подготовка - различен, в зависимост от естеството на заявката, големината на проекта, дали клиента е нов или вече сме запознати с компанията и нуждите на хората.

ЗАЕДНО има клиенти, с които успешно работи повече от шест години. При тях времето за подготовка на нов проект значително се съкращава. По този начин, обвързвайки се дългосрочно с нашите клиенти, ние пестим времето и парите им.

 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

  • Създаваме комплексни програми за развитие (Възможност да развивате екипа си в съответствие с вашата визия и бизнес планиране).
  • Всеки път правим проучване на потребностите на конкретната целева група – проект за анализ на потребностите от обучение и формулираме заедно с вас конкретни цели. Още на този подготвителен етап правим план за оценяване на постигнатото.
  • Изготвяме индивидуален дизайн на всяко обучение, съобразно конкретните потребности на клиента. Например – разработваме упражнения, симулации и казуси във връзка с Вашата тематика и създаваме сценарии за уникални събития за изграждане на екипи. (2-3 казуса примери - агрополихим)
  • Работим с висококвалифицирани обучители, които са експерти както в областта си, така и професионални обучители, което ни дава възможност да сме гъвкави по отношение нуждите на клиента и мобилни.
  • Проследяваме ефекта от обученията – за всеки наш проект осигуряваме обратна връзка към мениджърите – устна по време на среща за анализ или писмена под формата на консултантски доклади.
  • Интересуваме се как се е подобрило вашето цялостно организационно представяне в резултат на осъществените проекти ЗАЕДНО. Предлагаме проследяване на ефекта от обучението на всеки един, три и шест месеца.
 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design