Специализирани обучения

 

Развитие на уменията на средния мениджмънт в ЕПИК Електроник Асембли

1. Име на проекта и клиента:


„Развитие на уменията на средния мениджмънт в ЕПИК Електроник Асембли”

 

2. Брой – видове обучения и описание на целевата група

 

В обученията участваха 60 мениджъри средно ниво, които преминаха през различните модули в групи по 15 човека. Провеждаше се по едно двудневно обучение всяка седмица за периода ноември 2009-май 2010.

 

3. Нашият подход


Това обучение  е резултат на усилията на екипа на ЗАЕДНО да създаде програма, която удовлетворява нуждите на мениджърите от подобряване уменията им и работния процес във фирмата.

 

Комбинацията от интерактивни презентации и фасилитиране на груповия процес позволи активното включване и участие на цялата група във всички фази на програмата. Решаването на казуси и ролеви игри подпомогнa участниците да изградят нови умения, които успешно приложиха в реалната си работна среда.

 

С всеки следващ модул, участниците надграждаха знанията си и се консултираха с нашите обучители за вече приложеното. Продължителността на проекта осигури дългосрочна подкрепа за мениджърите и постоянно снабдяване с нови инструменти, за да могат все по-успешно да се справят в работата си.

Обученията от програмата бяха в пет модула:

  1. Комуникативни и презентативни умения;
  2. Управление на времето и стреса;
  3. Управление на екипи и справяне с конфликти;
  4. Мениджърски умения;
  5. Лидерски умения.

 4. Снимки

 

EPIQ-pic1.jpg EPIQ-pic2.jpg

EPIQ-pic3.jpg BILLA_04_06_2010 014.jpg

 

5. Препоръка

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design