Развиване на умения за консултативни продажби

Специализирани обучения / Специализирани обучения

1. Име на проекта и клиента:

 

 Развиване на умения за консултативни продажби

 

2. Брой – видове обучения и описание на целева та група

 

  Две двудневни обученията за новоназначен консултанти, предлагащи ваучери и талони за храна в BILLA (май 2008 – април 2009)

 

3. Нашият подход

 

В резултат от предварително проведените срещи с ръководствто на компанията, бяха определени следните теми на обучението:

  • Въвеждане в спецификата на работата на длъжността консултант продажби и развиване на нагласи за партниране на клиентите и клиентски ориентиран подход при продажбите.
  • Получаване на знания за отделните етапи на търговската среща
  • Развиване на комуникационни умения
  • Трениране на проактивно поведение по време на търговска среща

 

 

След обучението анализите и препоръките бяха обобщени в доклад, който бе представен и дискутиран на  среща за обсъждане и обратна връзка.

 

4. Снимки

 

billa 1.JPG

 

5. Препоръка

 

billa.jpg

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design