Мениджърски умения

Специализирани обучения / Специализирани обучения

1. Име на проекта и клиента:


Мениджърски умения за Банка ДСК

 

2. Брой – видове обучения и описание на целевата група


Двудневно обучение за 14 ключови служители, които са включени в програма „Развитие на таланти” в банка ДСК.

 

Проведе се през юли 2010-та в с. Емен

 

3. Нашият подход

След направените предварителни срещи с ръководители и представители на отдел Човешки ресурси, изготвихме специализирана обучителна програма. В нея включихме различни казуси и демонстрационни ролеви игри, въпросници за самооценка и др.

 

Като основни моменти в програмата бяха застъпени:

 -    Целеполагане и комуникация

 -    Управление на екип и разрешаване на конфликти

 -    Лидерство и делегиране

 

 4. Снимки

 

 july2010 010.JPG july2010 023.JPG july2010 007.JPG

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design