Обучение на обучители – Модул 2 – Устойчивост на успеха

Отворени обучения / Обучение на обучители

 

Втори модул – Устойчивост на успеха

(За участници в модул 1 или треньори с опит над 30 учебни часа)

 

 

Обучението включва:

  • Личен опит с техники за водене на групов процес.
  • Практически препоръки за оценка на ефективността на обучението на пет нива.
  • Обратна връзка за повишаване на ефективността на проведено или планирано обучение.
  • Планиране на дейности след провеждане на обучението с цел повишаване на устойчивостта на резултатите.
  • Сертификат за участие.

Броят на участниците за група е между 10 и 15 души, за да може всеки да получи персонално внимание и обратна връзка от  двамата водещи.

 

Повече информация може да намерите ТУК.

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261 

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design