Управление на конфликти

Отворени обучения / Xpert Personal Business Skills

 

Конфликтите с колеги, шефове или между отделни групи са проблем в професионалния живот. Решаването им изисква висока степен на комуникация, сътрудничество и знания как да се управляват. Модулът „Управление на конфликти” представя ориентиран към проблемите модел за решаване на конфликти, който се обяснява с помощта на множество практически примери. Акцентира се върху практическото приложение на техниките за решаване на конфликти чрез много казуси и ролеви игри.

 

В какво се състои курсът?

  • Конфликти и степените им на ескалация
  • Основни черти и предпоставки на аналитичните и ориентираните към проблемите техники за решаване на конфликти
  • Разпознаване на причините за конфликтите
  • Медиация
  • Примерно приложение на модел за решаване на конфликти
  • Модел за „ненасилствена комуникация”

 

ЦЕНА

 

В цената са включени -  учебник, материали и едно явяване на тест за оценка и сертификат.

Първото явяване на тест е включено в цената. 

 

ОТСТЪПКИ

  • При ранни записвания и плащания (до 08.05) – отстъпка от 10%
  • При повече от двама записани участници от една организация – 5%
  • При посещение на три последователни обучения – 10%
  • При посещения на пет модула в рамките на една година, шестият е безплатен

Ако желаете да видите пълната програма с отворени обучения за 2012 - моля натиснете ТУК.

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 427
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design