Отворени обучения

 

Xpert Personal Business Skills

 

 

Консултантска фирма ЗАЕДНО притежава лицензионно споразумение с Института за международно сътрудничество към Сдружението на германските народни университети (ИМС/СГНУ), за да обучава и оценява по системата Xpert Personal Business Skills. За последните три години у нас над 90 % от участниците, преминали през нашите обучения, успешно положиха изпит и взеха европейски сертификати за експерти за различни ключови компетенции.

 

Дванадесетте модула от системата предоставят знания и умения за най-търсените ключови компетенции, необходими за успешното интегриране в бизнес среда. Тя надгражда ключови социални компетентности, нужни независимо от заеманата работна позиция, оценява ги и удостоверява с европейски сертификат на български, английски и немски език.

 

През последните години програмата на Xpert Personal Business Skills стъпи както на  българския пазар, така и в други страни от региона в мрежата на ИМС/СГНУ – Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово и Македония. ЗАЕДНО участва в тази мрежа с 15 лицензирани обучители на територията на България.

 

Четирите области за развитие на Вашите  ключови компетентности са:

 • Говорене и преговаряне /водене на преговори/
 1. Умения за продажби
 2. Представяне пред публика
 3. Водене на преговори, дискутиране и аргументиране
 • Eфективно планиране и организиране
 1. Организиране и успешно управление на проекти
 2. Управление на времето
 3. Решаване на проблеми и развитие на идеи
 4. Вземане на решения
 • Модериране на групови процеси

 1. Успешно развитие и управление на екипи
 2. Управление на конфликти
 3. Успешно водене на срещи
 • Целево презентиране
 1. Създаване на компютърни презентации и транспаранти
 2. Презентационни умения

 

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 

 • Двудневни обучения по европейски стандарт;
 • Сертифициране на социални и лични компетенции – всеки от модулите завършва със стандартизиран тест;
 • Сертифицирани обучители, които провеждат обученията;
 • Стандарт за оптимален брой часове за всяко обучение;
 • Унифицирани изпити с тестове за цяла Европа;
 • Актуални учебници на български език за всеки модул;
 • Повече възможности за професионална реализация с европейски сертификати;

Избрано мнение на участник в наше XPBS обучение:

 

Благодаря Ви много за това обучение!

 

   Причината да ми хареса толкова много е, че се избягва от сухата теоретична подготовка, а интерактивната атмосфера подпомага да се придобият практически умения.

 

   Позитивната среда и интелигентните, усмихнати хора правят изживяването още по-завършено и приятно!

Лилия Димова

Маркетинг и реклама

 

 

За предстоящи обучения вижте Програмата

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design