Управление на конфликти

Отворени обучения / Xpert Personal Business Skills

Управление на конфликти

 

Конфликтите с колеги, шефове или между отделни групи са проблем в професионалния живот. Решаването им изисква висока степен на комуникация, сътрудничество и знания как да се управляват. Модулът „Решаване на конфликти в групи” представя ориентиран към проблемите модел за решаване на конфликти, който се обяснява с помощта на множество практически примери. Акцентира се върху практическото приложение на техниките за решаване на конфликти чрез много казуси и ролеви игри.

 

В какво се състои курсът?

  • Конфликти и степените им на ескалация
  • Основни черти и предпоставки на аналитичните и ориентираните към проблемите техники за решаване на конфликти
  • Разпознаване на причините за конфликтите
  • Медиация
  • Примерно приложение на модел за решаване на конфликти
  • Модел за „ненасилствена комуникация”
 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design