Специализирани обучения

 

Развиване на презентационни умения

1.Име на проекта и клиента:

 

Развиване на презентационни умения за АББ

 

2. Брой – видове обучения и описание на целева та група

 

Двудневно специализирано обучение за мениджъри от АББ (Октомври 2007)

 

3. Нашият подход

 

По запитване от страна на АББ, ЗАЕДНО проучи  потребностите от обучение за развиване на уменията за представяне при организация на събития за крайни клиенти и при вътрешни технически обучения на мениджъри в компанията. 

 

 

След проведените предварителни срещи бе съставена програма за обучението и ясни и постижими цели.

 

Като краен резултат обучението постигна поставените от ръководството цели:

  • Да улесни продуктовите мениджъри и търговците при подготвянето и представянето на ефективни презентации пред външни групи.
  • Да подпомогне ефективното управление на срещи и модерирането на дискусии по време на презентации.
  • Участниците да могат да приложат теоретичните техники за планиране на презентации в практически ситуации

Обучението се проведе в учебната зала на ЗАЕДНО. Изполвана беше видео техника за анализ на учебните презентации на участниците.

 

5. Препоръка

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design