Умения за делегиране за мениджъри

Специализирани обучения / Специализирани обучения

1. Име на проекта и клиента:


”Обучение за развиване на умения за делегиране за мениджъри от ЧЕЗ
Разпределение”


2. Брой – видове обучения и описание на целевата група


Групата се състоеше от 12 мениджъри средно ниво – ръководители направленения,
отдели и сектори. Това двудневно обучение е част от социализираната програма за
развитие на мениджърските умения в ЧЕЗ. Проведе се през юли 2010-та в Рибарица.


3. Нашият подход


Това обучение беше продължение на обучението за развитие на уменията за
комуникация, което се проведе през декември 2009-та година. Мениджърите в групата
бяха с изключително разнороден възрастов, мениджърски и обучителен опит.
След направените интервюта и предварителни срещи с ръководители и представители
на Човешки ресурси изготвихме специализирана обучителна програма.
Обучението беше силно практическо, с много казуси и демонстрационни ролеви игри,
въпросници за самооценка и др. Като основни моменти бяха застъпени:


- значението на делегирането в успешното ръководене, мотивиране и развиване на
хора;
- ефективна комуникация в екипите, правила за даване и получаване на обратна
връзка;
- различни модели на делегиране и как да се осъщетсвява а практика;
- ситуационно лидерство и др.


Като продължение на работата след обучението изпратихме допълнителни материали
и задачи за самостоятелна работа във връзка с делегирането.

 

4. Снимки

 

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design